Compliment de la GDPR

Rectificació de dades

Podeu utilitzar els enllaços a continuació per editar les dades del seu compte.

Portabilitat de les dades

Podeu utilitzar els enllaços a continuació per descarregar totes les dades que emmagatzemem i utilitzem per crear una millor experiència a la nostra botiga.

Accés a dades personals

Podeu utilitzar el següent enllaç per sol·licitar un informe que contindrà tota la informació personal que emmagatzemem per a vostè.

Dret a ser oblidat

Utilitza aquesta opció si voleu suprimir les seves dades personals i d'un altre tipus de la nostra botiga. Recordeu que aquest procés eliminarà seu compte, de manera que ja no podrà accedir ni utilitzar-la.

Catalan
CA